Résumé / Odborný životopis

Academic affiliations / Pedagogická činnost

University lectures / Vysokoškolské přednášky

Professional C.V. / Profesní činnost

Education and qualification / Vzdělání a kvalifikace

Professional training / Odborná příprava