Publications / Publikace

Books, book chapters / Knihy, kapitoly knih

Peer-reviewed journals / Recenzované vědecké časopisy (SCI/SSCI)

Peer-reviewed journals / Recenzované vědecké časopisy (Scopus)

Peer-reviewed journals / Recenzované vědecké časopisy (ERIH+)

Other peer-reviewed journals / Recenzované vědecké a odborné časopisy

Editor / Editor sborníků

Peer-reviewed conference proceedings / Recenzované sborníky (WoS)

Other peer-reviewed conference proceedings / Recenzované sborníky

Professional journals / Odborné časopisy

Other journals / Jiná periodika