j a n  v l a c h ýJan Vlachý

Publikace

Knihy, sborníky a části knih

Recenzované vědecké časopisy s impakt faktorem (SSCI)

Recenzované vědecké časopisy (Scopus)

Recenzované vědecké časopisy (ERIH+)

Recenzované vědecké a odborné časopisy

Recenzované sborníky (WoS)

Recenzované sborníky

Odborné časopisy

Jiná periodika