Peer impact / Ohlasy tvůrčí činnosti

Citations / Citace (WoS & Scopus)

Other citations / Další citace v recenzovaných publikacích

Public appearances / Veřejná vystoupení

Invited and plenary lectures / Vyzvané a plenární přednášky

Conferences / Konference